20.07.2021

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej Thule w Pile przy ulicy Strefowej

W kwietniu rozpoczęliśmy prace przy inwestycji „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej Thule z przyległym budynkiem socjalnym oraz rozbudową: infrastruktury zewnętrznej, sieci między-obiektowych oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt zlokalizowany w Pile przy ulicy Strefowej”. Rozpoczęliśmy sciąganie warstw humusu, a w dalszej kolejności zajmiemy się realizacją prac ziemnych, wykopów fundamentowych, platform montażowych, zagęszczeń i zasypek, stabilizacji, podbudowy oraz robót drogowych.