Roboty ziemne

Roboty ziemne

Wykonujemy następujące roboty ziemne:

 • Wykopy:
  • wąskoprzestrzenne
  • szerokoprzestrzenne
  • płytkie - do 1 metra
  • średniogłębokie - do 3 metrów
  • głębokie - głębokość większa niż 3 metry
  • pod prace budowlane
  • pod fundamenty
  • pod piwnice
  • pod stawy i baseny
  • pod kanalizację i wodociągi
 • Nasypy
 • Hałdowanie
 • Wymiany gruntów
 • Zasypywanie fundamentów
 • Zbieranie humusu
 • Dowóz materiałów budowlanych (piasku, żwiru, tłucznia itp.)
 • Wywóz urobku i gruzu
 • Niwelowanie terenu
 • Makroniwelacja terenu
 • Profilowanie terenu
 • Korytowanie terenu
 • Skarpowanie terenu
 • Zagęszczanie terenu
 • Przygotowanie platform roboczych