22.01.2021

Realizacja robót ziemnych – Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego Onyx w Pile przy ulicy Promiennej