Sprzedaż materiałów sypkich

Sprzedaż materiałów sypkich

Oferujemy sprzedaż następujących materiałów sypkich:

  • Żwiry
  • Piaski i mieszanki do zagęszczania
  • Mieszanki żwirowe typu pospółka
  • Piasek płukany
  • Kruszywa na podbudowy
  • Granity - kamień granitowy
  • Kruszywa
  • Czarnoziem