31.12.2020

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kusocińskiego w Pile

W grudniu kontynuowaliśmy pracę przy budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kusocińskiego w Pile. Nasz zespół wykonuje skarpowanie przy zbiorniku wodnym oraz wykopy pod drogi.