19.01.2021

Przebudowa ulicy Wawelskiej z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”