22.03.2021

Realizacja robót ziemnych – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pile przy ulicy Widok/Rynek Koszycki