22.03.2021

Realizacja robót ziemnych – Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w Pile przy ulicy Poprzecznej/Zakątek