22.03.2021

Realizacja robót ziemnych – Budowa części podziemnej budynku na Osiedlu „Konstancja” w Pile przy ulicy Kazimierza Wielkiego