22.03.2021

Realizacja robót ziemnych, drogowych, brukarskich i rozbiórkowych – Budowa budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica