22.03.2021

Realizacja robót ziemnych, drogowych i brukarskich – Budowa bazy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile przy ulicy Wałeckiej