22.03.2021

Realizacja robót ziemnych, drogowych i brukarskich – Budowa fermy brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brodna w gminie Kaczory