22.03.2021

Realizacja robót ziemnych, drogowych i brukarskich - Budowa obiektu biurowego na terenie nieruchomości położonej w Pile przy ul. Wojska Polskiego