18.01.2021

Realizacja robót ziemnych, drogowych i brukarskich - (Galeria VIVO w Pile) Budowa zespołu budynków o funkcji usługowo-handlowej w Pile przy ulicy 14-ego Lutego