18.01.2021

Realizacja robót ziemnych i rozbiórkowych – (Galeria Kasztanowa w Pile) Budowa zespołu budynków o funkcji usługowo-handlowej i kulturalnej w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich