16.03.2021

Realizacja robót ziemnych i drogowych – Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie